M&A sành sỏi như Novaland: Chốt “ngon ơ” 5 giao dịch trong năm Covid 2021, mua cũng lãi mà bán cũng lãi hàng ngàn tỷ đồng

Novaland cho biết, công ty lãi từ các giao dịch mua rẻ 2.253 tỷ đồng và lãi từ bán công ty con 977 tỷ đồng. Tổng cộng, lợi nhuận từ các thương vụ M&A chiếm gần 2/3 lợi nhuận năm 2021 của tập đoàn.

Theo báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland), trong năm qua công ty tiếp tục thực hiện nhiều thương vụ M&A, trong đó có 3 giao dịch mua và 2 giao dịch bán.

Ngày 30/6/2021, Novaland đã hoàn tất việc mua 99,98% lợi ích vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Nova Final Solution với giá phí gần 5.600 tỷ đồng. Qua đó, Novaland đồng kiểm soát Công ty TNHH Bất động sản Đăng Khánh và Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Mũi Né do Final Solution nắm giữ 99,41% vốn chủ sở hữu của Đăng Khánh và Đăng Khánh nắm giữ 99,98% lợi ích vốn chủ sở hữu của Mũi Né.

Tại thời điểm mua, Final Solution có tài sản 10.764 tỷ đồng và nợ phải trả 3.449 tỷ đồng. Tài sản thuần của công ty này là 7.315 tỷ đồng. Như vậy, Novaland ghi nhận lãi từ giao dịch mua rẻ 1.670 tỷ đồng.

Ngày 29/9/2021, Novaland hoàn tất việc mua 69,87% lợi ích vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Green Land với giá phí là 2.860 tỷ đồng. Green Land có tổng tài sản 2.860 tỷ đồng và gần như không có nợ. Do đó, Novaland không có lãi từ giao dịch mua rẻ tại thương vụ này.

Ngày 31/12/2021, Novaland mua nhóm công ty gồm: Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Unity, Công ty TNHH Du lịch Bình An, Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Lake và Công ty cổ phần Hoàn Vũ. Trong đó, Novaland mua 99,98% lợi ích vốn chủ sở hữu tại Unity với giá phí 2.150 tỷ đồng, Do Unity nắm giữ 99,99% lợi ích tại Du lịch Bình An và 99,997% lợi ích tại Đà Lạt Lake còn Đà Lạt Lake nắm 99,98% lợi ích tại Hoàn Vũ nên Novaland cũng sở hữu toàn bộ các công ty này.

Tài sản của nhóm công ty này được ghi nhận tại ngày mua là 5.924 tỷ đồng và nợ phải trả là 3.190 tỷ đồng. Như vậy, tài sản thuần là 2.733 tỷ đồng và Novaland lãi từ giao dịch khoảng 583 tỷ đồng.

Tổng cộng, Novaland ghi nhận 2.253 tỷ đồng lãi từ giao dịch mua rẻ trên báo cáo tài chính. Con số này tương đương 44% lợi nhuận trước thuế của Novaland năm 2021.

Ngoài 3 giao dịch mua, Novaland có 2 giao dịch bán, gồm bán toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bất động sản Phúc Thịnh với tổng giá chuyển nhượng là 854 tỷ đồng. Khoản lãi 484 tỷ đồng là chênh lệch giữa tổng giá chuyển nhượng và giá trị ghi sổ của tài sản thuần, được ghi vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

Trong tháng 9/2021, Novaland đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty cổ phần Khách sạn Du lịch Thanh niên Vũng Tàu và Công ty cổ phần Du lịch Thanh niên Việt Nam với tổng giá trị chuyển nhượng là 198,8 tỷ đồng. Khoản lãi 223 tỷ đồng là chênh lệch giữa tổng giá chuyển nhượng và giá trị ghi sổ của tài sản thuần, được ghi vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

Tổng cộng, Novaland ghi nhận lãi từ thoái vốn công ty con, công ty liên kết 977 tỷ đồng, tương đương đóng góp khoảng 20% lợi nhuận trước thuế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *