Tag Archives: Thuật ngữ ngành m

Thuật ngữ ngành MAR (P1)

Thuật ngữ ngành Marketing | HT Media Việt Nam

Character Marketing Character Marketing – Tiếp thị Nhân vật là một chiến lược marketing sử dụng hình ảnh các nhân vật, linh vật để đại diện cho thương hiệu và truyền tải thông điệp marketing đến khách hàng. ( Như gần đây nổi lên con Văn Be á  ) Full Stack Giống như Full-stack Developer trong […]