Chỉ với 500k/tháng thì cửa hàng của bạn có thể tiếp cận đến hàng chục ngàn khách hàng trên Facebook.

  • 10 bài/ tháng.
  • Đăng trên 4 Fanpage : Hành Trình Việt Nam, Hóng Biến Sóc Trăng, Thổ Địa Sóc Trăng, Thích Ăn Uống, Nhóm Cư Dân Sóc Trăng.
  • Tiếp cận > 50,000 người.